Selecteer een pagina

Valt het je ook vaak op dat wanneer we ons verdiepen in de spirituele weg, dat je opeens geconfronteerd wordt met zaken die van grote invloed blijken, terwijl we ons daar eerder niet van bewust waren? Ik weet nog dat het me dikwijls deed twijfelen of ik de dingen wel ‘goed’ deed. Je zou bij het mediteren bepaalde gevoelens moeten ervaren bijvoorbeeld. Iets waar ik juist tijdens meditaties voortdurend mee bezig bleef, zodat de werkelijke toepassing van meditatie volledig aan mij voorbij ging. Ik ervaarde die dingen helemaal niet op dezelfde manier als waarop de schrijvers mij vertelden hoe zij zaken ervaarden. Hierdoor leek er een soort van afstand te ontstaan, in plaats van een herkenning van hetgeen ik al was. Zo moest je bijvoorbeeld ook in staat zijn jezelf alles levendig voor te kunnen stellen, teneinde het in jouw leven te kunnen manifesteren. Kortom, meer vragen dan zekerheden. Zo ook rond het onderwerp ‘woorden’. 

 

Hoe zit het ook alweer?

Om je eigen leven bewust vorm te geven, zul je bewuste aandacht moeten geven aan de energie die je op regelmatige basis in jezelf cultiveert. Zover was je waarschijnlijk al, aangezien je al vaker met de werking van de Wet van Aantrekkingskracht in aanraking bent gekomen. Zo niet, dompel je dan lekker onder in alle gratis informatie die op deze website voor jou ter beschikking is. Welke hoogte van vibratie jou energie is, heeft te maken met de mate van positiviteit in je denken. Je denken heeft een directe invloed op je gevoel en je gevoel op jouw vibratie. Meer oprechte (!) positieve gedachtes en dus gevoelens leiden tot een verhoging in jouw vibratie en bepaalt hiermee de mate van gewenste situaties die je tot jezelf aantrekt. Je staat dus altijd zelf centraal in de vorming van jouw eigen levensverhaal. Dat lijkt niet altijd zo en het is soms heel moeilijk te aanvaarden dat jij en jij alleen verantwoordelijk bent voor hetgeen in zich jouw leven manifesteert. Tegelijkertijd is het bijzonder bevrijdend om te snappen hoe ons Liefdevolle Universum samenspant om jou precies datgeen te geven, waar jij in vibratie, dus soms geheel onbedoeld, om vraagt. Jouw aandeel herkennen in alles wat jouw leven maakt, zal je beter en beter maken in bewuste creatie. 

 

Niets buiten je

Alhoewel jouw leven zich buiten je lijkt af te spelen, kan niets zijn weg in jouw leven vinden, zonder wat er ìn jou leeft. Jouw interne wereld, bepaalt jouw externe wereld. Het is niet anders. Dat betekent dus ook, dat invloeden van buiten af, geen enkele macht hebben over jou. Een troostende gedacht, toch? Het lijkt je dan misschien wel raar, dat het de illusie heeft, dat dit vaak wel het geval is. Maar hoewel externe factoren nooit een directe invloed kunnen hebben op  jouw leven, noch positief, noch negatief, hebben ze wel de potentie om jou te beïnvloeden. Situaties die zich aandienen ontlenen hun invloed uitsluitend aan hoe jij erop reageert, En omdat het een soort ongeschreven regel is, dat ongewenste situaties door ons beantwoord worden met negatieve gevoelens en gewenste situaties met positieve gevoelens blijft de illusie van invloed van buitenaf in stand. Doet je je dat niet afvragen hoe het zou zijn, wanneer je ongewenste situaties in een vorm van rust zou aanschouwen, zonder hier direct een emotie aan te koppelen? Sterker nog, hoe zou het zijn, wanneer we in staat blijken in ongewenste situaties ons gevoel van vreugde te bewaren? Ik begrijp dat dit in eerste instantie volledig tegen je gevoel in zal gaan, maar geef het eens wat tijd om je hier een voorstelling bij te maken. Iemand weten te beïnvloeden, is nog altijd niet hetzelfde als daadwerkelijk de macht hebben invloed uit te oefenen. Die keuze is geheel en al aan jou.

 

Rituelen en andere spirituele ‘verplichtingen’

Hoe meer je in de wereld van spiritualiteit verdiept raakt, hoe vaker je zult aanlopen tegen  spirituele ‘verplichtingen’. De één zal je adviseren meer tijd in de natuur door te brengen, een ander heeft gemeend dat het beter is afstand van de zogenaamde ‘negatieve’mensen te nemen, omdat zij zogenaamd jouw energie zullen verlagen. En omdat dit zo is, kun je je het beste beschermen door je met allerlei (dure) edelstenen te omringen. Of na een onaangenaam bezoek jezelf en je huis te ‘cleansen’. Ook lijken spiritualiteit en rijkdom zich maar moeilijk te verenigen. Een leven in minimalisme zou hier dan de oplossing voor zijn. Feit is, dat al deze dingen iemand goed kunnen doen voelen, daardoor onze emotie kan beïnvloeden, maar nooit of te nimmer zal het de garantie kunnen geven dat jouw leven vanaf dat moment beschermt en vredig zal zijn. Uitgeoefend door diegene die zich hier comfortabel bij voelt, zal de uitwerking miraculeus kunnen zijn. Zo lijkt het alsof deze externe factoren hiervoor verantwoordelijk zijn, terwijl de waarheid is, dat het jouw goede gevoel was wat de doorslaggevende invloed had. Het kan het Liefdevolle Universum niets schelen wat jij doet en nodig hebt om je goed te voelen. Het spreekt slechts de taal van jouw energie in ieder moment dat je het aanbiedt. In positieve en in negatieve momenten. Je hebt dus geen enkele verplichting te vervullen, behalve die van het cultiveren van een goed gevoel, op welke manier dan ook. En zelfs die verplichting heb je niet. Behalve wanneer je met jezelf de afspraak hebt gemaakt jouw leven tot het maximale te verheffen. 

 

Woorden dus ook niet

Als je voorgaande alinea’s aandachtig gelezen en begrepen hebt, dan zal je de inhoud van deze alinea al kunnen voorspellen. Alhoewel woorden kracht lijken te hebben, zit die uiteindelijke kracht verborgen in jouw energie waarmee je ze gebruikt. Als jij lovende woorden gebruikt ten aanzien van een persoon of situatie die je veracht, zullen de woorden niets veranderen. Hetzelfde geldt natuurlijk andersom. Stel jij leert een nieuwe taal. Een taal die nog helemaal niet machtig bent. En ongemerkt zouden jou woorden aangeleerd worden die een grote negatieve belading zouden moeten hebben, maar jou worden ze aangeleerd als liefdevol, troostend en vertederend, zou dan jouw (onterechte) gevoel de grootste invloed hebben, of de woorden die je spreekt? Precies. Opnieuw is jouw gevoel de enige invloed die telt. Het zijn jij en jouw dominante gevoel in ieder moment die tellen. Er bestaat geen uitzondering. 

 

Het enige dat telt

Je kunt niet worden misleidt door externe factoren. Laat dat de belangrijkste les uit deze blog voor je zijn. Situaties kunnen zo worden georchestreerd dat jij de behoefte voelt jouw innerlijke werkelijke gevoel te verloochenen en je te laten beïnvloeden dingen te doen of te zeggen die je eigenlijk niet wilt, met alle gevolgen van dien. Maar de oorzaak is dan nooit de externe factor, maar de verloochening van je eigen gevoel. Volg je gevoel, vertrouw daarop. Laat je niet dwingen, niet manipuleren. Je mag er voor mensen zijn, maar ook zij hebben jou niet nodig. Niet als zij de inhoud van deze blog zelf begrijpen. En jij kan alleen geven, wat je hebt en waar je goed bij voelt, al het andere is een illusie. Probeer eens wat vaker stil te staan bij je gevoel van moment naar moment en welke externe factoren daar een invloed op lijken te hebben. En neem dan eens de bewuste keuze om een ander gevoel in jezelf op te roepen dan je voorheen gedaan zou hebben. Minder drama en meer ‘laat maar’. Succes!