Selecteer een pagina

Nieuw jaar, nieuwe wensen, nieuwe inzichten en nieuwe kansen…toch? Ben jij ook iemand die aan het einde van ieder jaar voor zichzelf bepaalt dat volgend jaar alles anders wordt, ten opzichte van het afgelopen jaar? Op één of andere manier hebben goede voornemens de reputatie niet zo lang stand te houden. We gebruiken deze voornemens ook vaak wat gekscherend om duidelijk te maken dat we een verstandige keuze naar een periode te schuiven waarin we eigenlijk allemaal wel weten, dat het voornemen van korte duur zal zijn. Maar is dat wel zo terecht?

 

Sluimerend besef

Hoe vaak realiseer jij je gedurende een jaar, dat er dingen in je leven zijn die je graag zou willen zien veranderen? Dat maatje minder, die andere baan, dat glaasje minder alcohol, meer aandacht voor je naasten of die start van je onderneming. Er is geen mens die zich niet op enig moment in het jaar beseft dat er dingen zijn die ‘moeten’ veranderen. Het is een natuurlijk proces, wanneer je het vanuit het standpunt van de Wet van Aantrekkingskracht bekijkt. Op dagelijkse basis worden we met zaken geconfronteerd die graag anders zouden willen zien. Of anders gezegd, we worden geconfronteerd met situaties waarvan we graag het tegenovergestelde zouden willen ervaren (een belangrijk onderscheid trouwens). En in dàt moment, bewust of onbewust maken we onze wens kenbaar aan het Universum. Zo komen we situaties tegen die onbeduidend lijken, zoals de langzame rij kiezen in de supermarkt. Je beseft de keuze, had hem graag anders gezien, maar er volgt een acceptatie met hier en daar een beetje geklaag. Dat is anders met situaties die betrekking hebben op je gewicht bijvoorbeeld. Je ervaart het als onwenselijk, wanneer in je jouw ogen te zwaar bent, neemt dat dagelijks mee en verhuist de aanpak ervan naar ‘Het Nieuwe Jaar’. Want wanneer de klok 12 uur geslagen heeft, wordt alles anders….toch?

 

De oplossing: ‘de Positieve Mindset’!…of toch niet?

Hoe vaak hoor jij in jouw omgeving dat je ‘gewoon positief moet denken’? Je weet wel, gewoon de vervelende dingen de rug toekeren, door er ‘iets positiefs van te maken’. Toegegeven, een positieve gedachte is veel productiever dan een negatieve gedachte en voelt ook nog eens veel beter. En aangezien gevoelens het vliegwiel van het Universum zijn, is het in alle gevallen beter om een positief gevoel te hebben, dan een negatief gevoel. Maar hoe realistisch is het, om je gedachten positief te keren, terwijl je gevoel daar op dat moment zo ver vanaf staat? Om maar weer terug te komen op die langzame rij in de supermarkt; die impact is niet zo groot, na wat gemopper heb je afgerekend en onderweg naar huis. Maar hoe werkt dat dan met de zaken die je dieper raken? De dingen waar je echt verdrietig om kunt worden, wanneer je ermee geconfronteerd wordt? Hoe irritant is het om gewezen te worden op de noodzaak van positief denken, terwijl jij worstelt met een blijvende situatie, die het beste na 1 januari aangepakt kan worden? Ik kan je uit ervaring vertellen: ‘heel irritant’. Is het niet gewoon zo, dat we genegen zijn de uitdagingen naar het neiuwe jaar te verplaatsen, omdat het een populaire vorm van uitstellen is? Is het niet zo, dat de omgeving het veel gemakkelijk accepteert, wanneer jij zegt: ‘dit wordt mijn project voor het nieuwe jaar!’, in plaats van: ‘ik stel het uit tot weet ik veel wanneer, omdat ik het me te lastig lijkt dit vandaag aan te pakken.’

 

Make up your mind

Ben jij bekend met de leus: ‘alle verandering komt van binnenuit’? Geen idee wie degene is, die deze quote op zijn of haar naam mag zetten, anders had ik graag even de credits hier gedeeld, maar hoe waar is dat? Iedere verandering, hoe moeilijk deze ook lijkt te bewerkstelligen, mòet van binnenuit komen? Waarom? Omdat je uitsluitend veranderingen die je zelf initieert, onderhoudt en aandacht geeft kunt vasthouden. Inspiratie is zoveel krachtiger dan motivatie en dat is precies waarom je eerst een beslissing zal moeten nemen, of te wel; Make up your mind. Wat wil je, waarom wil je dat en hoe graag wil je dat? Om je te helpen, kun je helemaal gratis hier mijn cursus downloaden. Het is verschrikkelijk belangrijk om de keus te maken of je iets wilt veranderen of nog niet. En weet je, het maakt helemaal niets uit waar je voor kiest. Maar je kunt beter bewust iets uitstellen, dan verpakken in een smoes om jezelf en eventueel anderen voor de gek te houden. Dat leidt namelijk alleen maar tot teleurstelling en maakt de volgende poging zoveel moeilijker. Geloof me, het is gemakkelijker om opnieuw een poging te doen, wanneer je weet dat je de laatste keer bewust de poging niet gedaan hebt, dan in je hoofd te refereren aan je laatste mislukte poging. Dus wat kies je? Is dit het moment om je meest pijnlijke situatie aan te pakken? Of wacht je tot een moment waarin je voelt dat de pijn zo groot is, dat je hem niet langer meer accepteert. Aan jou de keuze; er is geen goed of fout antwoord.

 

Mindset als gevolg, niet als oorzaak

Wat zegt de Wet van Aantrekkingskracht ook alweer over jouw ervaringen die bij elkaar opgeteld jouw leven vormen? Niets kan bestaan zonder dat jij het in je leven hebt uitgenodigd, bewust of onbewust. Alles is een spiegel van hoe jij je voelt over een bepaald onderwerp en niets kan van buitenaf invloed uitoefenen op hetgeen er in jouw leven afspeelt. Dit zul je je moeten gaan beseffen, wanneer je ervoor kiest iets in je leven te veranderen. Vanuit de Wet van Aantrekkingskracht werken we vanuit inspiratie, geen motivatie. Dat betekent dus, dat de positieve mindset waar zovelen over spreken, voortkomt uit je gevoel, niet andersom. Een positieve mindset gebruiken als verandering van je gevoel, betekent dat je je dominante gevoel ondermijnt, dus dat de verandering van binnen niet wordt geactiveerd en dat een mogelijke verandering nooit meer dan kortstondig kan zijn. Je zult dan proberen te handelen naar die externe motivator, niet naar je inspiratie. Wel wil ik je ervan proberen te doordringen, dat jezelf verdrinken in negativiteit absoluut zal leiden tot de ervaring van meer pijn. Je hebt altijd de vrije keuze om te blijven ‘hangen’ in een negatief gevoel, of je hiervan bewust te worden en liefdevol een andere gedachte te kiezen. Dit kan een geheel ander onderwerp zijn, waar je je beter over voelt, of een lichtere gedachte over hetzelfde onderwerp. Vaak is het het verstandigst en gemakkelijkst om je gedachten in zijn geheel van het probleem af te wenden en pas terug te keren, wanneer je je beter voelt.

 

Wat wordt jouw keuze?

Gelukkig mòet je helemaal niks. Jij bepaalt. Als je graag iets wilt veranderen, sta je voor de keuze. Ga ik die verandering hier en nu aan? Of stel ik hem bewust nog even uit? De kans is bijzonder klein dat jij morgen in staat bent de Mont Blanc te beklimmen, maar ik durf niet uit te sluiten, dat als jouw wens daartoe groot genoeg is, je jezelf kunt trainen dat te doen. Al begin je met de keukentrap. Precies zo werkt het met pijnljike situaties in het leven, die we soms liever uit de weg gaan. Zie ze, voel ze en wanneer je er klaar voor bent, zet je de eerste stap naar de bevrijding hiervan. In iedere stap die je in vertrouwen neemt, zonder jezelf te verloochenen, zal het Universum  je in liefde steunen. Jou klaarmaken voor de volgende stap, die liefdevol leidt naar de volgende. ik wens je liefde, vertouwen en een blijvende verandering.